Inkoon Vihreät, de Gröna i Ingå

avoimuutta ja vastuunkantoa – öppenhet och ansvarsfullhet

Iloisempi Inkoo – Ett gladare Ingå

Inkoon Vihreät on Vihreän Liiton inkoolainen paikallisyhdistys. Toimintamme painopiste on Inkoon kunnan asioihin vaikuttamisessa, mutta osallistumme myös laajemmin vihreämmän Suomen rakentamiseen.

De gröna i Ingå är det Gröna Förbundets lokalavdelning i Ingå.Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger i att påverka ärenden i Ingå kommun, men vi arbetar också på ett mera omfattande plan för ett grönare Finland.

 

Paremman tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan jokaista.

Vihreiden jäsenyys on kannanotto maailman menoon. Tule mukaan!