Kuntavaalien siirtymisen vuoksi uudet valtuutetut aloittavat työnsä vasta syksyllä, ja edessä on heti vuoden 2022 talousarvion teko. Tästä syystä kuntien pitää järjestää talousarviokoulutusta uusille valtuutetuille ajoissa.

Kuntatalous tulee muuttumaan seuraavan valtuustokauden aikana paljon, mikäli sote-uudistus toteutuu ja sosiaali- ja terveyshuollon palvelut siirtyvät uusille hyvinvointialueille. Kunnille jää hyvinvointityö, jolla ennaltaehkäistään sosiaali- ja terveysongelmia ja huolehditaan kokonaisvaltaisesti kuntalaisten hyvästä arjesta. Kunnat myös jatkavat opetustoimen järjestämistä.

Hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät. Palveluiden sujuvuus on tärkeää. Palveluiden kehittämisessä pitää pyrkiä oikea-aikaiseen apuun, jossa asiakkaan oma näkemys otetaan palvelun tarjoamisen lähtökohdaksi.

Kaksikielisenä kuntana Inkoon täytyy varmistaa, että kuntalaiset saavat palvelua omalla äidinkielellään. Monikielisyyttä pitää olla niin digitaalisissa palveluissa kuin kohtaamisissa. Kielellä on suuri merkitys siinä, että asiakas tulee ymmärretyksi ja kokee saamansa palvelun hyväksi. Kunnat pystyvät tukemaan monikielisyyttä varhaiskasvatuksesta alkaen, ja ne voivat huolehtia siitä, että vapaa-ajan palvelut toteutetaan monikielisesti.

Ympäristö vaikuttaa hyvinvointityön onnistumiseen keskeisesti. Ilman kattavaa ja turvallista kevyenliikenteen reitistöä on vaikea lisätä kävelyä ja pyöräilyä. Inkoolla on tässä vielä paljon tehtävää. Inkoonportin kohdalle on kaavassa merkitty alikulkutie, mutta vastaava tarvitaan myös Degerbyhyn.  Näiden toteutumisen haluamme varmistaa, mutta tahdomme myös, että kunnianhimoinen kevyenliikenteen väylien suunnittelu jatkuu.

Inkoon Vihreät ovat olleet aloitteellisia kunnan ilmastotyössä. Ilmastotalkoisiin tarvitaan koko valtuuston tuki ja yhä enemmän konkreettisia päätöksiä. Kunnan pitää mahdollistaa asukkaiden omia ekotekoja, muun muassa huolehtia riittävän laajasta kierrätysringistä, hyvistä julkisista kulkuyhteyksistä ja lähipalveluista.

Haluamme olla vahvasti mukana inkoolaisten hyvinvoinnin rakentamisessa. Onnistuminen tässä edellyttää kokonaisvaltaista otetta: sitä, että pidämme hyvinvointia läpileikkaavana näkökulmana kaikissa kunnan toiminnoissa.

Christel Abborre Christel Abborre
Elina Ahde Elina Ahde
Tuomas Bergström Tuomas Bergström
Rannvi Wallen Rannvi Wallen
kuntavaaliehdokkaita, Inkoo (vihr.)