75 prosenttia kaikista julkisista hankinnoista on kuntien tekemiä. Tästä syystä kunnan tulisi toimia hyvänä esimerkkinä ja ottaa huomioon ympäristövaikutukset kaikissa hankinnoissaan. Kuntapäättäjillä on paljon valtaa ja he toimivat valinnoillaan esikuvina. Tuotteita ja palveluja, jotka kuormittavat mahdollisimman vähän luontoa olisi suosittava, myös silloin kun ne maksavat enemmän. Aurinkoenergiaa, maalämpöä ja muita ympäristöystävällisiä energiamuotoja tulee hyödyntää ja ottaa hukkalämpö hyötykäyttöön. Myös energiankulutusta olisi pienennettävä aina kun se on mahdollista, jotta kunnan ilmastopäästöt saadaan kuriin .

Monet pienet teot vaikuttavat siihen, miten olemme mukana ratkaisemassa niin paikallisia kuin globaaleja ympäristöhaasteita sekä pienentämässä kunnan hiilijalanjälkeä. Biohajoavat pesuaineet, ekologiset tuotteet, jätteiden tehokas lajittelu, muovin vähentäminen ja lähiruokaa kouluissa sekä vanhainkodeissa ovat pieniä esimerkkejä, joilla on suuri vaikutus.

Kunnalla tulisi olla kattava ilmastosuunnitelma, joka listaa ilmastotavoitteet sekä miten luontoa ja etenkin luonnon monimuotoisuutta varjellaan kunnan maankäytössä ja rakentamisessa. Esimerkiksi suuria luontoköyhiä nurmikkoalueita voisi muuttaa osittain kukkaniityiksi.

Monipuolinen luontokasvatus kouluissa antaa hyvän pohjan luonnon itseisarvon ymmärtämiselle ja auttaa lapsia tekemään valistuneita valintoja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi nyt ja aikuisina. Olemmehan osa luontoa ja jos luonto voi huonosti, mekin voimme huonosti.

On tärkeä saada kuntalaiset mukaan kehittämään viihtyisämpää ja terveellisempää yhteiskuntaa sekä suojelemaan yhteistä luontomme. Tässä kuntapäättäjät toimivat tiennäyttäjinä satsaamalla kiertotalouteen ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaviin valintoihin kautta linjan.

Minkälaisen maailman sinä haluat jättää perinnöksi omille lastenlapsille ja heidän lapsilleen? Me rakennamme sitä yhdessä, juuri nyt!

Christel Abborre
Christel Abborre
Kuntavaaliehdokas, Inkoon Vihreät