57 – Mikko Heini

1.      Ilmastokriisi tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa, myös kuntatasolla. Yhteiskunnan tulee myös selvästi nykyistä voimakkaammin ohjata kansalaisia tekemään ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Vaikka halukkuutta tähän löytyy jo melko laajasti, kohdistuvat valinnat inhimillisistä tekijöistä johtuen yhä liian usein ympäristön kannalta huonompaan vaihtoehtoon.

2.      Toivon Inkoon kunnan ottavan merkittävän roolin vesistönsuojelun koordinoinnissa ja tukemisessa, jotta Inkoon saariston vedenlaatu saadaan paranemaan. Työ on saatu jo hienosti käyntiin WWF:n koeluonteisen 4K-hankkeen avulla, mutta tulosten saavuttamiseksi työtä on jatkettava aktiivisesti.

3.      Tärkeimpänä yksittäisenä ihmisen ja sitä kautta koko yhteis- ja eliökunnan hyvinvointia edistävänä asiana näen ihmisen yliaktiivisen mielen rauhoittamisen, jota tulisi tukea ja opettaa yhtenä perustaitona jo varhaiskasvatuksesta lähtien.